Auraton je společnost se šetrným přístupem k přírodě – co to znamená?

Naše výrobky vám umožňují vytvářet bezpečnou, pohodlnou a hospodárnou domácnost, zároveň však pomáhají chránit okolní prostředí. Chceme provozovat odpovědnou a udržitelnou společnost, které záleží na ekologii, místní komunitě a budoucích generacích.

Naše výrobky vám umožňují vytvářet bezpečnou, pohodlnou a hospodárnou domácnost, zároveň však pomáhají chránit okolní prostředí. Chceme provozovat odpovědnou a udržitelnou společnost, které záleží na ekologii, místní komunitě a budoucích generacích.

Naše úsilí bylo nedávno odměněno vydáním certifikátu Společnost se šetrným přístupem k přírodě. Tento certifikát uděluje organizace AuraEko společnostem, které jsou zapojeny do programu ekologické odpovědnosti.

Proč je společnost Auraton ekologická?

Řídíme se názorem, že naši zemi jsme nezdědili od předků, ale půjčujeme si ji od našich dětí. Proto maximálně usilujeme o zajištění udržitelného růstu. Při výrobě se snažíme o maximální efektivitu a co největší minimalizaci produkce odpadů. Nejsme dokonalí. Stále používáme papír, plasty a elektroniku. Usilujeme však o to, aby jejich spotřeba byla nižší. Naše výrobky jsou navrženy tak, aby vám sloužily a minimalizovaly dopad lidské činnosti na životní prostředí.

Zajišťujeme odpovědné zpracování odpadů

Za tímto účelem usilujeme o další využití elektrického a elektronického zařízení a odpadů. Co se stane dál s odpadem? Podle druhu je regenerován, recyklován nebo dále využit v souladu s principy ochrany životního prostředí.

Podporujeme recyklaci obalů

Když si objednáte zařízení z naší nabídky, obdržíte je v obalu uzpůsobeném k recyklaci. Nezapomeňte obaly vyhodit do příslušného kontejneru, což je správná ekologická varianta.

Umožňujeme vám pečovat o naši planetu

Efektivní řízení energie, tepla a vody je důležitým úkolem zařízení Auraton Smart. Vypnutí světel a snížení teploty v době vaší nepřítomnosti doma má pozitivní dopad na životní prostředí a přináší příjemné snížení vašich účtů.

Prodlužujeme životnost vašich zařízení

Pokud používáte výrobky Auraton Smart, chráníte rovněž zařízení ve vaší domácnosti, která vám tak budou sloužit déle. Péče o stav kotle, čerpadla či bojleru nepřináší jen úsporu nákladů, ale přispívá i k ochraně přírody.

Záleží nám na složení našich výrobků

Materiály, z nichž jsou produkty Auraton Smart vyrobeny, jsou pečlivě vybírány s ohledem na vaše zdraví a ochranu životního prostředí. V našich výrobcích nikdy nenajdete nebezpečné komponenty a škodlivé látky, např. rtuť nebo olovo.

https://www.auraeko.pl

Možná vás bude také zajímat