Grupa LARS podpisała deklarację Defining Success Across Generations

Z dumą informujemy, że z dniem 27 kwietnia 2020r. właściciele Grupy Lars podpisali się jako sygnatariusze-założyciele pod deklaracją Defining Success Across Generations (Definiowania Sukcesu Na Pokolenia), którego celem jest budowanie prężnych i ukierunkowanych na cel przedsiębiorstw oraz tworzenie wspólnego dobrobytu dla wszystkich ludzi na ziemi.

Z dumą informujemy, że z dniem 27 kwietnia 2020r. właściciele Grupy Lars podpisali się jako sygnatariusze-założyciele pod deklaracją Defining Success Across Generations (Definiowania Sukcesu Na Pokolenia), którego celem jest budowanie prężnych i ukierunkowanych na cel przedsiębiorstw oraz tworzenie wspólnego dobrobytu dla wszystkich ludzi na ziemi. Tym samym nasza grupa stanęła w jednym szeregu z wiodącymi biznesami rodzinnymi zrzeszonymi w ramach ogólnoświatowego stowarzyszenia The Family Business Network ściśle współpracującego z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ). Naszym celem jest spełnianie ambitnych celów społeczno-środowiskowych (SDGs) w ramach Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. Wierzymy, że wartości przedstawione w Agendzie oraz wizja świata równych praw i wolności oraz dążenia do neutralności środowiskowej zaczyna się w ludzkich głowach. Nie da się jej osiągnąć bez jasnej oraz wiążącej deklaracji przedsiębiorstw i sektora prywatnego. Jednocześnie liczymy, że jako pionierzy swoimi działaniami damy dobry przykład i impuls do głębokich zmian innym firmom w Polsce i za granicą, które sprawią, że oddamy naszym dzieciom i wnukom świat lepszy niż ten, który my otrzymaliśmy od wcześniejszych pokoleń.

Historia Grupy Lars to nieustanna pogoń za ekologią. W ciągu przeszło 50 lat wytwarzaliśmy kotły gazowe, kiedy węgiel był wiodącym paliwem w komunistycznej Polsce. Byliśmy pionierami wprowadzającymi lampy halogenowe na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku. Stworzyliśmy elektroniczne regulatory i szereg innych urządzeń do sterowania systemami grzewczymi w milionach domów w Europie tym samym ograniczając emisję gazów i generując oszczędności finansowe dla naszych klientów. Wreszcie powtórnie wpisaliśmy się w rewolucje oświetleniową przodując w popularyzacji technologii LED w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie wdrażamy system inteligentnego zarządzania budynkami AURATON SMART, aby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie z domów i mieszkań i jeszcze szerzej optymalizować zużycie energii mając na uwadze pozytywny wpływ na naszą planetę.

Wydajność i ograniczanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko stanowi DNA naszej firmy. Niemniej szybko postępująca degradacja Ziemi każe nam iść jeszcze dalej. Nasze wcześniejsze działania skupiały się na innowacji w produktach. Dziś widzimy, że musimy patrzeć szerzej. Konieczne są także proekologiczne innowacje w samych procesach wytworzenia i spora część naszej uwagi i inwestycji skupi się właśnie na tym. Nasze zespoły już teraz pracują nad nową polityką gospodarki odpadami, celując w zerowe wytwarzanie śmieci. Prowadzimy też rozmowy na temat zasilenia naszych obiektów przemysłowych energią słoneczną pochodzącą z ogniw fotowoltaicznych umieszczonych bezpośrednio na naszych budynkach. Wierzymy, że świat potrzebuje zmian. My już wyruszyliśmy w marsz do lepszego jutra dla naszych dzieci i wnuków.