Jak můžete chránit svou domácnost proti únikům vody a poškození vodou?

Vytopení a únik vody představují problémy, k nimž dochází častěji v bytech než v rodinných domech. Statistické údaje od skupiny pojišťoven PZU ukazují, že vytopení je nejběžnějším důvodem oznámení škod v rámci pojištění domácnosti. Vytopení bytu může být způsobeno povětrnostními podmínkami, ale často (v 60 % nahlášených případů) je příčinou závada a tzv. vytopení od sousedů.

Vytopení a únik vody představují problémy, k nimž dochází častěji v bytech než v rodinných domech. Statistické údaje od skupiny pojišťoven PZU ukazují, že vytopení je nejběžnějším důvodem oznámení škod v rámci pojištění domácnosti. Vytopení bytu může být způsobeno povětrnostními podmínkami, ale často (v 60 % nahlášených případů) je příčinou závada a tzv. vytopení od sousedů.

Není divu, že vlastníci nemovitostí se vytopení velmi obávají. Obvykle k němu dojde v nejméně vhodné chvíli a může způsobit obrovské náklady a velký stres. Odstraňování účinků vytopení je rovněž velmi časově náročné. Naštěstí existuje řada způsobů, jak ochránit svůj domov a šetřit své nervy. V tomto článku se podíváme na různé nápady na ochranu proti účinkům poškození vodou. Dozvíte se, jak můžete minimalizovat hrozbu a jak ochráníte svůj domov pomocí systému proti vytopení.

Pojištění proti poškození vodou – vyplatí se to?

Nejzávažnější dopad vytopení domu nebo bytu představují náklady, které musíme vynaložit, abychom domácnost navrátili zpět do běžného chodu. Vhodné řešení představuje situace, kdy máme pojištění, které nám pomůže pokrýt náklady. Kancelář pojišťovnických služeb Verisk zjistila, že jen v roce 2017 byla celková částka vyplacená v rámci pojištění v USA za škody způsobené vodou 13 miliard USD, přičemž průměrné náklady na jeden nárok byly 10 000 USD.

Stojí za to si uvědomit, že pojištění nás nemusí chránit pouze před únikem vody způsobeným selháním nebo nedbalostí, ale pokrývá rovněž škody způsobené vytopením od sousedů. Dobrá pojistka přinese zabezpečení, ale neochrání nás před samotnými škodami způsobenými vodou.

Jak zabránit únikům vody a poškození vodou?

K vytopení bytu může dojít nešťastnou shodou okolností, můžete však riziko minimalizovat, tak proč toho nevyužít? Existuje řada osvědčených postupů, které vám pomohou zabránit vytopení bytu.

Vše začíná designem a montáží vodovodních instalací a jednotlivých zařízení. Zde stojí za to zvážit, kam umístit potrubí – skutečné nebezpečí představují nevytápěné místnosti, kde bude vyšší riziko zamrznutí potrubí. Co když se vaše instalace nachází na místě, kde je obecně teplo, ale přesto se obáváte nečekaného poklesu teploty, který by mohl způsobit selhání? Bude užitečné vybavit svou domácnost inteligentním ovládacím zařízením, které se postará o řádnou izolaci místnosti, i když nebudete doma.

Šikovný design zařízení je jedna věc, nemůžete však zapomenout na odbornou instalaci. Vyberte si ověřené odborníky, kteří zajistí správné připojení potrubí a provedou instalaci podle řádných norem. Totéž platí pro instalaci toalet nebo spotřebičů, které jsou v kontaktu s vodou (pračka, myčka) – nestojí za to šetřit na nákladech, nesprávné připojení může způsobit, že po určité době dojde k úniku. Je lepší tento úkol svěřit do rukou zkušených odborníků. Dalším důležitým prvkem je vypracování řádné dokumentace vodovodní instalace. Znalost rozmístění potrubí bude užitečná při následných renovacích a zabráníte tak nepříjemným (a mokrým) překvapením.

Samozřejmě nemůžete vždy ovlivnit, jak je vodovodní instalace navržena a nainstalovaná. I když však bydlíte v pronájmu nebo v domě zakoupeném na druhotném trhu, můžete se vyvarovat škodám způsobeným vodou tím, že podniknete vhodná opatření. Pravidelně kontrolujte stav komponentů, které často způsobují vytopení, například hadice přívodu vody nebo těsnění. Nezapomínejte na záruku a provádějte výměnu starých částí instalace. Je rovněž důležité odstraňovat vodní kámen ze zařízení, protože může způsobit únik vody.

Nezapomínejte provádět drobné úkony, které mají značný dopad na stav vodovodní instalace ve vaší domácnosti. Například zavřete okna před odchodem z dobu nebo vždy kontrolujte tekoucí vodu. Velmi důležité je nevyhazovat zbytky jídla, kávovou sedlinu nebo olej do dřezu, protože to může urychlit ucpání výtoku.

Navíc zajistěte, aby se nežádoucí předměty nedostávaly do umyvadla v koupelně, vaničky sprchového koutu nebo toalety. Tím zabráníte nutnosti provádět časově náročné zásahy a nákladnému vytopení.

Zabezpečte svou domácnost proti poškození vodou

Nezapomínáte provádět pravidelné kontroly a staráte se o komponenty vodovodního systému? Vytopení se vám bohužel ani tak nemusí vyhnout. Dobrá zpráva je, že se můžete chránit před vážnými škodami na vaší domácnosti, a tudíž i před vzniklými náklady a stresem. Jednoduše vybavte svůj byt nebo dům systémem proti vytopení – bez nutnosti rozsáhlé renovace! Systém ochrany vašeho domu proti vytopení může umožňovat snadnou instalaci a používání.

Co takový systém zahrnuje? Jedním příkladem je sada pro zastavení vody z nabídky Auraton Smart – najdete v ní dvě bezdrátová zařízení (detektor úniku vody a solenoidový ventil), která vytváří bezpečný systém chránící proti účinkům vytopení.

  • Flood Sensor je malé zařízení, které můžete umístit tam, kde se obáváte úniku vody – například za pračku nebo do kotelny. Od této chvíle bude Flood Sensor místo chránit. Kdykoliv zjistí přítomnost vody, spustí se alarm.

    Toto řešení funguje ideálně, pokud jsou členové domácnosti doma – díky senzoru se o nebezpečí dozví do několika sekund. Co když ale nikdo není doma? Sestava pro zastavení vody od Auraton Smart je vybavena ještě jednou funkcí, která dokonale doplňuje senzor proti vytopení.
  • Jedná se o solenoidový ventil (Flood Sensor Valve), který je v neustálém kontaktu se senzorem. Senzor detekuje vodu a členové domácnosti nereagují? Do pouhých 10 sekund solenoidový ventil uzavře přívod vody, aby se zabránilo vážným škodám.


Rychlá reakce na vytopený byt není jedinou výhodou sady pro zastavení vody. Jako součást chytré domácnosti jsou tato zařízení pod vaší plnou kontrolou, ať už jste kdekoliv. Pomocí mobilní aplikace můžete na dálku ovládat přívod vody a zároveň dostáváte informace o tom, jaké zásahy provedl váš systém proti vytopení.

Rovněž si nemusíte dělat starosti, že by vaše úsilí udržet domácnost v bezpečí ohrozil výpadek elektřiny nebo internetu. Ventil z nabídky Auraton Smart funguje v režimu konstantního napájení i v rámci napájení vestavěnou baterií – pokud se úroveň nabití baterie sníží, dostanete oznámení. Ať už jste v práci nebo odpočíváte na dovolené, víte, že vaše domácnost je chráněna proti účinkům vytopení.

Systém proti vytopení vám pomůže zabránit škodám způsobeným vytopením, ale pomáhá rovněž udržovat vaši instalaci v dobrém stavu, což je základní podmínka pro zabránění vytopení. Solenoidový ventil Auraton Smart je rovněž vybaven funkcí AntiStop, zařízení provádí pravidelné samočištění a pravděpodobnost závady (a vážného selhání) se snižuje.

Únik vody v domácnosti – lepší je jednat předem

Vytopení bytu není konec světa, ale nikdo si to nepřeje. Můžete však být připraveni a vyhnout se tak důsledkům vytopení: značným nákladům, škodám na majetku a pocuchaným nervům.

Pro zabránění dopadů vytopení byste měli provést následující:

  • Vybavit svou domácnost inteligentním systémem proti vytopení – senzor proti vytopení a solenoidový ventil budou mít vodu pod kontrolou, i když nebudete doma.
  • Starat se o vodovodní instalace a domácí spotřebiče – pravidelné kontroly budou minimalizovat pravděpodobnost selhání.
  • Vybavit svou domácnost inteligentním systémem proti vytopení – senzor proti vytopení a solenoidový ventil budou mít vodu pod kontrolou, i když nebudete doma.

Zajistit, aby vaše domácnost byla chráněna před vytopením a jeho devastujícími dopady již dnes. Přinese vám to klidnější spánek!